Služby pre firmy

Personálne poradenstvo

Potrebujete zefektívniť systém odmeňovania, zvýšiť výkonnosť a efektivitu tímu, stabilizovať a motivovať súčasných zamestnancov? To sú všetko oblasti, v ktorých máme dlhoročné skúsenosti. Radi sa s vami o ne podelíme.

Vyhľadávanie a výber zamestnancov

Naši skúsení konzultanti vedia vyhľadať, osloviť vhodných kandidátov na rôzne pracovné pozície, na základe posúdenia najdôležitejších kritérií zadaných klientom odporučia najvhodnejších kandidátov.

HR outsourcing

Funkčný HR outsourcing – je služba, vhodná pre menšie spoločnosti. Nestrácajte čas s vyhľadávaním vhodných zamestnancov, so starostlivosťou o nich alebo s personálnou administratívou. Urobíme to za vás. Zabezpečíme vám komplexné činnosti personálneho oddelenia vrátane interných predpisov, zmlúv a personálnej administratívy a všetkých povinností, ktoré ako zamestnávateľ máte.

Administratívne služby a prevádzkovanie recepcií

Už 10 rokov úspešne vedieme recepcie pre našich klientov. Od vyhľadania a zaškolenia recepčných až po zabezpečenie bezchybného a profesionálneho chodu recepcie, všetkých požadovaných činností, ktoré klient žiada zabezpečiť na recepcii. Nebudete musieť viac riešiť výpadky recepčných, ich profesionálne vystupovanie a vzhľad - zverte to do našich rúk. Máme tím zaškolených a skúsených recepčných pre firemné recepcie alebo nákupné centrá.

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov

Na základe našich doterajších skúseností vieme pre klienta pripraviť od analýzy potrieb vzdelávania až po samotný plán rozvoja jednotlivých zamestnancov vrátane realizácie nami pripravených vzdelávacích konceptov.

Tréningové a rozvojové programy

Tréningové programy sú vytvorené špeciálne našimi konzultantmi a odskúšané v praxi už niekoľko rokov :

  • Efektívna komunikácia
  • Asertivita – viete sa presadiť?
  • Time management – ako to dnes funguje
  • Ako zvýšiť výkonnosť a efektivitu tímu
  • Profesionálna asistentka / recepčná
  • Riadenie zmien
  • Koučing v manažmente v riadiacej práci